28 Tháng 1 2015
Thứ hai, 20 Tháng 5 2013 06:15

Kiểm định đo lường

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Doanh nghiệp cần kiểm định các thiết bị đo lường để đo lường được thống nhất và chính xác, nhằm góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu quốc tế.

Luật đo lường 2011 số 04/2011/QH13.

Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đo lường.

Các thiết bị công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm định như sau:

-         Cân: cân điện tử, cân treo, cân ôtô, cân bàn…

Đồng hồ áp suất.

Read 53994 times